Добавте наш блог у соц.тенети

Пошук по блогу для вчителів шкіл

Реклама на сайті: "Блог для вчителів шкіл - конспекти, уроки, сценарії свят!"

вівторок

Складання характеристики на учня або на групу учнівСкладання (написання) характеристики на учня або на групу учнів


Складання (написання) характеристики на учня або на групу учнів - це одні з найпопулярніших, дієвих і доступних способів для визначення та виявлення індивідуально-психологічних особливостей учнів. Тільки грамотно складена характеристика допомагає новому педагогу швидше налагодити контакт з учнем (класом), отримати уявлення про його особистісних якостях, вибудувати план подальшої педагогічної роботи та створити оптимальні умови для розвитку школяра, в той час як упереджено складена характеристика може негативно позначитися на відносинах між педагогом і учнем.

Зразок написання характеристики на учня

У різні періоди вимоги до складання характеристики на дітей обумовлювалися тими чи іншими аспектами соціально-історичного процесу і практично безпосередньо залежали від рівня розвитку психологічної науки про індивідуальні особливості особистості дитини. На практиці можна зустріти безліч характеристик складених викладачами, як за вільною формою, так і за рекомендаціями педагогічної науки. Ці форми значно відрізняються один від одного по виділеним показниками і мають як переваги, так і недоліки.

Порівнявши та проаналізувавши існуючі на сьогоднішній день форми та зразки характеристик і використовувані в них критерії оцінки учнів, можна виділити основні вимоги, яким повинна відповідати характеристика на учня :
характеристика учня повинна відображати його індивідуально-психологічні особливості, притаманні їм у процесі навчання та поведінці;
розділити учнів за рівнем переважання тих чи інших особливостей;
показати ставлення викладача до учня;
характеристика на учня повинна складатися за стандартною схемою;
повинна бути легко "читається" і зрозумілою для педагогів, не знайомих з характеризуються школярами;
процес складання характеристики не повинен бути трудомістким.
Психолого-педагогічна карта учня

На підставі перелічених вище вимог була розроблена "Психолого-педагогічна карта учня", що використовує метод експертних оцінок у графічному вигляді (експерт - класний керівник). Дана картка дозволяє скласти найбільш правильну і об'єктивну характеристику на учня.

Індивідуальні та психологічні особливості учнів відображені в Психолого-педагогічній карті учня  у вигляді шкал, по краях яких розташовані мінімальна та максимальна ступеня вираженості цих особливостей. Один край шкали відповідає крайнього ступеня вираженості будь-якої особливості особистості або поведінки, а інший - показує відсутність прояви цієї особливості в поведінці або вираженість протилежної за якістю особливості. При заповненні картки необхідно на кожній шкалою зазначити (наприклад, галочкою) ступінь вираженості тієї чи іншої особливості. Міра віддаленості від країв шкали характеризує школяра за оцінюваної психологічної особливості.

Аналіз оцінок, виставлених педагогом за шкалами відносини, дозволяє не тільки врахувати ставлення вчителя до учня, а й виявити найбільш конфліктні зони спілкування.

Дана карта рекомендується до заповнення та складання на кожного учня в кінці певних періодів навчання, для виявлення основних завдань у процесі навчання та виховання учня, а також, щоб допомогти новому вчителеві (у разі зміни класного керівника) у роботі з класом:
3 клас - карта, з узагальненими відомостями про учня, складається для вчителя середньої школи (поки ще не знайомого з учнем) вчителем початкової школи;
7 клас - карта складається в період переходу учня до диференційованого навчання (вибір профілюючого напряму, технікуму, ПТУ, училища);
9 клас - карта складається для виявлення професійних нахилів учня, для його подальшої підготовки до вступу до ВНЗ, технікуму або ПТУ.

Якщо школяр навчається за одинадцятирічної програмі, тоді "Психолого-педагогічну карту учня" рекомендується складати в 4, 8 і 10 класах.

Для наочного прикладу наведемо кілька готових характеристик на учнів різних класів (з поясненнями), які були отримані за допомогою психолого-педагогічної карти.

Складання (написання) характеристики на учня або на групу учнів

Реклама на сайті: "Блог для вчителів шкіл - конспекти, уроки, сценарії свят!"